Over Ons

Stichting Article 12

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het verstrekken van informatie over en het bevorderen van het recht op privacy zoals beschreven in artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actie punten

  • Het ondersteunen van privacy gericht TOR project in de vorm van het opzetten en onderhouden van TOR servers.


Met Tor, voluit The Onion Router, wordt internetverkeer via verschillende tunnels geleid om het achterhalen van het internetverkeer te bemoeilijken. Dagelijks maken zo’n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen, maar ook om websites te bezoeken die in het land van herkomst worden geblokkeerd.

De servers waar het Tor-netwerk uit bestaat zijn openbaar. Regimes die niet willen dat hun bevolking van het Tor-netwerk gebruikmaakt kunnen de ip-adressen van al deze servers blokkeren. Om dergelijke blokkades te omzeilen zijn er “Tor-bridges”. Dit zijn privé Tor-servers die als springplank dienen om toegang tot het Tor-netwerk te krijgen. Niet alleen zijn de Tor-bridges privé, ze kunnen ook hun netwerkverkeer aanpassen waardoor het lastig is om te zien dat iemand van Tor gebruikmaakt.

De stichting zal zich richten op het opzetten van TOR midden servers en “Tor-bridges”.

  • Het geven van informatie over actuele privacy vraagstukken.

Dit word gedaan door het onderhouden van een blog. Het blog wordt door een vrijwilligers team onderhouden.

  • Het organiseren van workshops met als doel het geven van voorlichting betreft het uitoefenen van jou recht op digitale privacy.
  • Het opzetten, onderhouden en publiekelijk toegang geven tot een Jabber chat server waarbij gebruik wordt gemaakt van het XMPP communicatie protocol en OTR beveiliging. Deze chat server zal gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Toegang tot deze server wordt uitsluitend via TOR gegeven.
  • Het beschikbaar stellen en onderhouden van van een Chat APP voor Android die door iedereen gebruikt kan worden om te chatten. Uiteraard is deze APP gratis.