Opnieuw een bewijs dat de NSA middels de Amerikaanse tech/data giganten de wereld in kaart brengt

In Nederland is op 15 september 2020 een nieuws artikel gepubliceerd over de uitgelekte lijst van een chinees databedrijf, waarop 700 prominente Nederlanders voorkomen. In totaal waren er 2.4 miljoen mensen op de lijst.

Opvallend is hoe het accent wordt gelegt op China als land dat hier achter zou zitten in plaats van gewoon een Chinees bedrijf. De paniek en bangmakerij die middels de manier waarop het artiekel is opgestelt wordt gezaaid is ook erg opvallend.

Maar wat iedereen over het hoofd ziet is de harde realiteit die er eigenlijk in dat artiekel wordt beschreven. Namelijk dat de bronnen van het data bedrijf allemaal grote amerikaanse tech/data giganten zijn. Bedrijfen achter facebook, twitter, Linkedin waarvan we het bewijs hebben dat ze met de NSA samenwerken en waar er gegevens van miljarden mensen wordt opgeslagen , verwerkt en geprofileerd.

En al die mensen die aan deze sociale netwerken meedoen werken eraan mee ondanks dat ze weten dat hun privacy geschonden wordt. Wanneer het te laat is en de opgebouwde informatie misbruikt wordt door de mensen die daar toegang toe hebben zal het effect hievan generaties gevolgen hebben.

Je moet er dus ook helemaal niet van opkijken dat er met de data van de NSA, reeds mensen in de hele wereld subtiel onder druk worden gezet om beslissingsprocessen te sturen die in het voordeel zijn van belanghebbenden.